Ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen, Structuurvisies etc., bekijken in samenhang met provinciale plankaarten (POL) en luchtfoto's
Aanmelding en archivering van Limburgse ruimtelijke plannen en monitoring van de planprocedures.
Registratie en monitoring van casussen in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu, BOM+ en VORm
Voor vragen, opmerkingen of aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u contact opnemen met
ruimte@prvlimburg.nl