Ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen, Structuurvisies etc., bekijken in samenhang met provinciale plankaarten (POL) en luchtfoto's
Aanmelding en archivering van Limburgse ruimtelijke plannen en monitoring van de planprocedures.
[ in ontwikkeling ]
Registratie en monitoring van casussen in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu, BOM+ en VORm
Voor accountaanvragen kunnen gemeenten contact opnemen met de provinciaal rayonplanoloog.